Pædagogiske holdninger

Her finder I information om vores pædagogiske holdninger og politikker omkring de væsentligste ting i en daginstitution.

Vores pædagogiske grundholdning i punktform:

  • Vi prioriterer legens betydning højt.
  • Vi anser selvstændighed, selvhjulpenhed og social adfærd som væsentlige elementer i børnenes liv.
  • Vi vægter processen højere end produktet.
  • Ved i hverdagen at stille krav til børnene og have faste ritualer, skaber vi trygge rammer.

 

I menuen til venstre kan I læse mere.