Lukkedage

Solstrålen holder lukket følgende dage:

  • Fredag efter Kristi Himmelfartsdag
  • Grundlovsdag
  • Dagene fra 24. til 31. december, begge dage incl.
  • Sidste fredag i september. Pædagogisk dag for personalet.
  • Syd holder lukket i uge 28,29,30 og i den periode vil både børn og voksne være i Nord.

Der er mulighed for, at jeres barn kan blive passet i en anden af kommunens institutioner, hvis I ikke kan holde fri eller få passet jeres barn af andre på de anførte dage.