Forældremøder og -samtaler

Der afholdes hvert år tirsdag i uge 43, et forældremøde med efterfølgende møder på de enkelte stuer. Forældremødet fungerer samtidig som generalforsamling og derfor afgiver bestyrelsen beretning. Derudover er der valg til bestyrelsen. Der kan drøftes forhold, som omhandler hele institutionens dagligdag.

På de efterfølgende stuemøder får forældrene lejlighed til at høre om stuens planer af personalet.

 

Endvidere afholdes normalt i foråret en individuel forældresamtale på en halv time pr. barn. Her har I mulighed for at få en snak om jeres barns dagligdag, udvikling, styrker, svagheder og andre ting, som vi måske ikke altid når at få talt om i det daglige.

Der er selvfølgelig altid mulighed for at bede om en samtale hvis der er noget I bekymrer jer om.