Forældrebestyrelse

I bestyrelsen sidder 2 medlemmer udpeget af Gentofte Børnevenner. Disse medlemmer følger den kommunale valgperiode. Derudover sidder der 3 medlemmer valgt blandt og af forældrene. Disse medlemmer sidder i en periode på 4 år, svarende til den kommunale valg-periode, eller indtil medlemmets barn forlader institutionen. Endelig sidder der 2 suppleanter, ligeledes valgt blandt og af forældrene. Disse suppleanter er på valg hvert år.